Принтиране

Предизвикателствата пред възложителя при разглеждане на писмени обосновки на участниците

Автор: Цветелина Василева,
В процеса на разглеждане и оценка на офертите на участниците, за помощния орган на възложителя възниква императивно задължение да извърши проверка за наличие на особено благоприятни цени, представени от тях.