Принтиране

Правилата за събиране, разглеждане и оценяване на оферти съгласно Постановление № 80 на Министерския съвет от 9 май 2022 г., след актуализирането им през месец май 2023 г.

Автор: Полина Цокова
През м. май 2022 г. бе обнародвано Постановление № 80 от 9 май 2022 г. на Министерския съвет (ПМС) за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. „Държавен вестник“, бр. 36 от 13.05.2022 г.), или за краткост: