Принтиране

Практика на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на Директива 2014/24/ЕС

Автор: Полина Цокова,
Нарушен ли е чл. 2, ал. 2 от Закона за обществените поръчки при обществената поръчка, във връзка с чието провеждане Районният съд в Луковит поиска от Съда на Европейския съюз тълкувание на транспонираната в българския закон директива?