- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практически аспекти на някои от измененията в Закона за обществените поръчки

В по-сериозната си част тези изменения оказват влияние върху работата на възложителите, които оттук насетне ще трябва да съобразят работата си с изменените правила, за да обосноват законосъобразността на своите действия и решения.