Принтиране

Практически аспекти на някои от измененията в Закона за обществените поръчки

Автор: Цветелина Василева,
В по-сериозната си част тези изменения оказват влияние върху работата на възложителите, които оттук насетне ще трябва да съобразят работата си с изменените правила, за да обосноват законосъобразността на своите действия и решения.