- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Поредност на действията при прилагане на т.нар. „обърнат ред“ по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Така нареченият „обърнат ред“ по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е приложим само при процедурите „открита“ и „публично състезание“.