- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Ползването на електронната платформа за обществени поръчки

Казуси от практиката на Комисията за защита на конкуренцията