Принтиране

Основания и ред за изменение на договор, сключен по реда на Закона за обществените поръчки

Автор: Цветелина Василева,
Договорите, сключения в резултат на процедура или обява за събиране на оферти, проведени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), са възмездни писмени договори, сключени между възложител и изпълнител, които имат за своя цел изпълнението на дадено строителство, доставка или услуга.