Принтиране

Ново методическо указание на Агенцията по обществени поръчки относно възлагане на обществени поръчки в предучилищното и училищното образование

Автор: Полина Цокова,
Водещо значение при преценка и планиране на действията на възложителя преди откриването на обществената поръчка се отдава на прогнозната ù стойност, от която ще зависи не само редът на нейното провеждане по ЗОП, но изобщо правилното и навременно осъществяване на обществената поръчка по начин, че да се създадат достатъчно гаранции за нейното законосъобразно провеждане.