Принтиране

Новите изменения в Закона за обществените поръчки

Автор: Цветелина Василева,
Направените изменения и допълнения в разпоредбата изцяло са продиктувани от практиката и затрудненията на възложителите, които показаха, че твърде общото посочване на правните основания за отстраняване на участници невинаги отразяват в пълнота реалното представяне на участниците.