- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Нови положения в правната уредба на обществените поръчки

През последните седмици правната уредба на обществените поръчки претърпя важни промени и допълнения в две направления.