- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Невъзможността за освобождаване от отговорност на възложителите по Закона за обществените поръчки

По българското законодателство възложителите са отговорни за прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки.