Принтиране

Невъзможността за освобождаване от отговорност на възложителите по Закона за обществените поръчки

Автор: Пенчо Станкулов,
По българското законодателство възложителите са отговорни за прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки.