Принтиране

Как неправилното попълване на обявлението води до незаконосъобразност на решението за откриване на процедура

Автор: Цветелина Петкова,
Първите документи, отбелязващи стартирането на една процедура и достъпни за обществеността лица, са решението за откриване на процедура и обявлението, с което възложителите оповестяват откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка в определените от закона случаи.