Принтиране

Актуализирани методически документи във връзка с осъществявания от Агенцията за обществени поръчки предварителен контрол чрез случаен избор

Автор: Полина Цокова,
Възложителят е длъжен преди откриване на процедура, която подлежи на контрол по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), да въведе данни за нея в системата за случаен избор (ССИ).