Принтиране

За същността на правото, характера на искането и вида на производството по чл. 307 от Търговския закон относно стопанската непоносимост

Автор: Георги Хорозов,
За правото да се иска изменение или прекратяване на договор поради стопанска непоносимост