Принтиране

За съотношението между чл. 34 и чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите и за имуществените последици от тях

Автор: Ивайло Кънев,
При направено искане за връщане на даденото по нищожен или по унищожен договор не е налице единомислие във вижданията относно правното основание на заявената претенция от името на страната.