- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Встъпване в дълг и встъпване в арбитражното споразумение

Встъпването в дълг представлява договор, по силата на който едно трето лице поема като съдлъжник едно задължение.