Принтиране

Встъпване в дълг и встъпване в арбитражното споразумение

Автор: Йордан Пангев,
Встъпването в дълг представлява договор, по силата на който едно трето лице поема като съдлъжник едно задължение.