Принтиране

Вината елемент ли е от фактическия състав на отговорността по 49 от Закона за задълженията и договорите?

Автор: Ивайло Тосков,
Отговорността по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) представлява правоотношение от вида на деликтните, което възниква между пострадал от непозволено увреждане, и лице, което отговаря за действията на причинителя.