Принтиране

Въпросът за перемпцията в изпълнителното производство по отношение на солидарните длъжници

Автор: Поля Голева
1. Общи положения и някои въпроси на пасивната солидарност