Принтиране

Спорен въпрос за намаляване на обезщетението за неимуществените вреди при съпричиняване от пострадалия

Автор: Поля Голева,
С разпореждане от 18.02.2021 г. на Председателя на Върховния касационен съд е образувано Тълкувателно дело 1 от 2021 г1. по следния въпрос: „Когато в исковата молба пострадалият от деликт претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на определена сума, без да признава съпричиняване от своя страна, обвързан ли е съдът да приеме, че справедливото обезщетение за всички вреди е в рамките на претендираната сума, след което да намали обезщетението според установеното съпричиняване или е обвързан да приеме, че справедливото обезщетение, след намаляването му според установеното съпричиняване, е в рамките на претендираната сума?“.