Принтиране

Съдебна практика на ВКС в материята на нищожните и унищожаемите договори

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 121 от 17.11.2021 г. на ВКС по гр. д. № 4630/2019 г., IV г. о.