Принтиране

Съдебна практика на ВКС в материята на неоснователното обогатяване (чл. 56 и 57 ЗЗД)

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 38 от 04.06.2019 г. на ВКС по гр. д. № 498/2018 г., III г. о.