Принтиране

Съдебна практика на ВКС в материята на неоснователното обогатяване (чл. 55 ЗЗД)

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 70 от 11.07.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1942/2021 г., III г. о.