- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдебна практика на ВКС в материята на договора за изработка (чл. 258 и сл. ЗЗД)

Решение № 60014 от 28.07.2021 г. на ВКС по т. д. № 2563/2019 г., I т. о.