Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 29-31 от Закона за задълженията и договорите

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 50029 от 07.03.2023 г. на ВКС по гр. д. № 2279/2022 г., I г. о.