Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 121-127 от Закона за задълженията и договорите

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 60079 от 01.11.2021 г. на ВКС по т. д. № 876/2020 г., II т. о.