- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Противопоставимост на възражението за съпричиняване при договорна отговорност при промяна на кредитора

Възражението за съпричиняване на вреди при договорна отговорност е средство за защита на длъжника, чието неизпълнение се дължи не само на собственото му поведение, но и на поведението на кредитора.