- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Проблемът за съпричиняването на вреди от пострадалия при непозволено увреждане в практиката на ВКС

Съгласно чл. 51, ал. 2 ЗЗД, ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.