Принтиране

Признаването на вземането от длъжника като основание за прекъсване на давността

Автор: Георги Хорозов,
1. Разпореждането на закона