Принтиране

Приложимостта на чл. 114, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите при търговските сделки

Автор: Поля Голева,
1. Въведение в проблемаСъгласно чл. 114, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), ако е уговорено, че вземането става изискуемо след покана, давността започва да тече от деня, в който задължението е възникнало. Както е общоприето в теорията, това е случаят, когато давността започва да тече не от деня, в който вземането е […]