Принтиране

Предварителният договор и искът за сключване на окончателен договор по реда на чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите в по-новата практика на ВКС

Автор: Ирина Богданова,
По действащото ни право еднозначен отговор на въпроса кой договор е предварителен съдържа правилото на чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като съгласно ал. 1 от цитираната разпоредба предварителният договор за сключване на определен окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, трябва да се сключи в писмена форма.