- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Пред кого трябва да е направено признаването на вземането по чл. 116, б. „а“ от Закона за задълженията и договорите и с какви конклудентни действия може да се извършва то

Преди да се обособят групите в подкрепа на застъпваните становища, на първо място следва да се каже, че признаването е адресно изявление.