Принтиране

Практика на ВКС в материята на косвения иск (чл. 134 ЗЗД)

Автор: Крум Тодоров,
Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване: Възможно ли е лица, извън страните по договор за аренда, но от кръга на наследниците на общия наследодател, да предявят иск за разваляне на арендния договор поради неплащане на арендни вноски и сключен договор извън обема на представителната власт?