Принтиране

Практика на ВКС по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите

Автор: Крум Тодоров,
Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване: