Принтиране

Понятието „груба небрежност“ в облигационното и търговското право

Автор: Поля Голева,
1. Понятието „груба небрежност“ има легален характер, но няма легална дефиниция. В облигационното право то намира приложение в чл. 94 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).