Принтиране

Погасителна давност при задължения, породени от встъпване в дълг

Автор: Светослав Желев,
I. Рамки на проблема в правната теория и в съдебната практика