Принтиране

По някои въпроси на комисорната клауза в съдебната практика

Автор: Димитър Стоянов
В българската правна доктрина преобладава разбирането, че правната уредба на развалянето на двустранни договори по чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) съдържа преимуществено диспозитивни правни норми.