Принтиране

Плащане на задължения, уговорени във валута

Автор: Георги Хорозов,
В договор дължимата парична престация е определена в евро.