Принтиране

Относно сроковете за предявяване на искове за недостатъци на продадената вещ по договор за търговска продажба

Автор: Драгомир Стефанов,
Отговорността за недостатъци на вещта по договор за търговска продажба вероятно е практически най-значимата хипотеза, попадаща в приложното поле на уредбата на чл. 193-199 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).