Принтиране

Откога тече 6-месечният срок по чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, когато главното задължение се изпълнява на части

Автор: Георги Хорозов,
С Тълкувателно решение № 5/2019 от 21.01.2022 г. по тълк. д. № 5/2019 г., ОСГТК на ВКС се произнесе по въпроса: