Принтиране

Отказ от поето задължение за даване на заем (чл. 241 ЗЗД)

Автор: Владислав Дацов,
Разпоредбата на чл. 241 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) гласи: „Който се е задължил да даде заем, може да откаже да изпълни това задължение, ако другият съдоговарящ е станал неплатежоспособен“.