Принтиране

Обезщетяване на пропусната полза (Lucrum cessans) при непозволено увреждане

Автор: Поля Голева,
Някои понятия в облигационното право ни се струват безспорни и а priori ги възприемаме.