- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Някои въпроси на отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите през погледа на съдебната практика

Няколко предварителни думи