Принтиране

Някои въпроси на отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите през погледа на съдебната практика

Автор: Димитър Стоянов,
Няколко предварителни думи