Принтиране

Новите положения в правния режим на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите

Автор: Поля Голева,
1. Със Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)1 отмененият през 1993 г.2 чл. 112 се запълни с ново съдържание.