- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новите фактически състави на отговорността на държавата за вреди след последните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) от 1988 г., пренаименуван през 2006 г., е обект на немалко промени през годините.