Принтиране

Нови правила за определяне на законната мораторна лихва в частното право

Автор: Поля Голева,
1. Законните лихви по българското гражданско право