- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Нов поглед върху стопанската непоносимост в условията на COVID-19

Договорът обвързва страните, които са го сключили – pacta sunt servanda, със задълженията, за които те са постигнали съгласие.